ủy ban kiểm tra trung ương

Không 'tắm từ cổ'

Không 'tắm từ cổ'

CAND 1 liên quan Không 'tắm từ cổ'

“Lãnh đạo gương mẫu đi đầu” hay “đảng viên đi trước” là nguyên tắc đặt ra trong việc thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Chức vụ lãnh đạo càng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×