ước tính

Tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thẩm định giá đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thẩm định giá đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Xây Dựng 1 liên quan Tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thẩm định giá đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Về việc giải đáp một số nội dung vướng mắc trong quá trình thẩm định giá đất để thực hiện các khoản thu nghĩa vụ tài chính trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, mới đây Bộ Xây dựng đã có...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×