đồng bằng sông hồng

Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia

QĐND 3 đăng lại 3 liên quan Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia

Online - Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, vào lúc 18 giờ ngày 23-5, tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 đã phát điện hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×