đại học y dược cần thơ

Gói thầu của trường Đại học Y dược Cần Thơ: Đấu thầu lại vẫn bị tố lách luật

Gói thầu của trường Đại học Y dược Cần Thơ: Đấu thầu lại vẫn bị tố lách luật

Đấu Thầu 2 liên quan Gói thầu của trường Đại học Y dược Cần Thơ: Đấu thầu lại vẫn bị tố lách luật

Như Báo Đấu thầu đã phản ánh, Gói thầu HH-01/2016 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Y dược Cần Thơ – giai đoạn 1 từng bị nhà thầu kiến nghị là không đủ điều kiện áp dụng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×