đại học y dược cần thơ

Gói thầu của trường Đại học Y dược Cần Thơ: Đấu thầu lại vẫn bị tố lách luật

Gói thầu của trường Đại học Y dược Cần Thơ: Đấu thầu lại vẫn bị tố lách luật

Đấu Thầu 2 liên quan Gói thầu của trường Đại học Y dược Cần Thơ: Đấu thầu lại vẫn bị tố lách luật

Như Báo Đấu thầu đã phản ánh, Gói thầu HH-01/2016 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Y dược Cần Thơ – giai đoạn 1 từng bị nhà thầu kiến nghị là không đủ điều kiện áp dụng...

Gói thầu của Đại học Y dược Cần Thơ: Lo bị cắt vốn, chủ đầu tư 'gộp' các gói thầu

Gói thầu của Đại học Y dược Cần Thơ: Lo bị cắt vốn, chủ đầu tư 'gộp' các gói thầu

Đấu Thầu 55 liên quan Gói thầu của Đại học Y dược Cần Thơ: Lo bị cắt vốn, chủ đầu tư 'gộp' các gói thầu

Một gói thầu thuộc Dự án Trường Đại học Y dược Cần Thơ – dự án thực hiện từ năm 2003 đến nay chưa xong, đang bị một nhà thầu tư vấn đã từng tham gia thiết kế nhiều gói thầu của Dự...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×