đại học kinh tế quốc dân

Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Phát động quyên góp ủng hộ các trường bị ảnh hưởng do bão số 10

Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Phát động quyên góp ủng hộ các trường bị ảnh hưởng do bão số 10

Lao Động Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Phát động quyên góp ủng hộ các trường bị ảnh hưởng do bão số 10

Được sự đồng ý của đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng Bộ GDĐT, CĐ Giáo dục VN tiếp tục kêu gọi cán bộ, nhà giáo và người lao động (CB, NGNLĐ) thuộc các Sở GDĐT, các trường...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×