Tiếp nhận vở kịch này, ai cười cùng tôi, người ấy có mặt trong số phận tôi, chứng kiến, dự phần trong vở kịch đời, vở kịch mà tạo hóa đạo diễn.