Thuốc Rosiglitazone có chức năng làm giảm đáng kể tỷ lệ tế bào não bị hoại tử