ICTnews – Phiên bản phần mềm cập nhật Yellowsn0w 0.9.6 sẽ giúp giải quyết triệt để các lỗi về sóng của iPhone 3G được bẻ khóa (unlock) bằng phần mềm dùng tại Việt Nam.