Trong năm 2017, Đà Nẵng dự kiến sẽ hỗ trợ sửa chữa 1.054 ngôi nhà và xây mới 271 ngôi nhà cho các gia đình người có công với cách mạng, đồng thời hỗ trợ thêm cho 105 hộ đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 43 tỷ đồng.

Sua chua, xay moi hon 1300 ngoi nha cho nguoi co cong - Anh 1

Đây là năm thứ 4 Đà Nẵng thực hiện chủ trương hỗ trợ, sửa chữa nhà ở, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, thực hiện mục tiêu “có nhà ở” trên toàn Thành phố.

Hằng năm, tại Đà Nẵng có trên 20.000 đối tượng chính sách được thụ hưởng các chế độ ưu đãi của Trung ương và Thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gia đình chính sách có cuộc sống khó khăn, nhà ở dột nát, xuống cấp, cần phải sửa chữa.

Dự kiến, mức kinh phí Thành phố hỗ trợ nhà xây mới là 60 triệu đồng; nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng. Đối với trường hợp sửa chữa những nhà hư hỏng nặng, gia đình khó khăn có thể được hỗ trợ thêm trên cơ sở phúc tra thống nhất với địa phương kiến nghị, được sự đồng ý của lãnh đạo Thành phố với mức hỗ trợ thêm không quá 20 triệu đồng.

Những ngôi nhà sau khi sửa chữa đều phải bảo đảm 3 tiêu chí “cứng nền, cứng tường, cứng mái”.

Mai Vy