Khi phát hiện bầy sư tử, con linh dương cố gắng nhảy lên thật cao để thoát thân. Nhưng một con sư tử cũng bật lên và vồ trúng con mồi.