(NDHMoney) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19.4.2012 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Ảnh Đức Long

* PET: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET - HOSE) vừa công bố về việc sáp nhập Chi nhánh Miền Trung. Ngày 16/4, Hội đồng Quản trị PET đã có quyết định về việc sáp nhập chi nhánh Miền Trung thuộc Tổng công ty vào chi nhánh TCT - Công ty phân phối nguyên liệu công nghiệp Dầu khi (PIMD).

* DXG: Ngày 16/4, Ngân hàng TMCP Việt Á đã mua 3,52 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã DXG - HOSE), tương đương với việc cổ đông này đang nắm giữ 11% cổ phiếu DXG và trở thành cổ đông lớn. Trước khi giao dịch, Ngân hàng TMCP Việt Á chưa nắm cổ phiếu DXG nào.

Được biết, DXG sẽ họp cổ đông vào ngày 21/4 tới đây, theo tài liệu họp cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2012 với doanh thu thuần là 300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 70 tỷ đồng.

* NTB: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (mã NTB - HOSE) có hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

Công ty chậm nộp Báo cáo tài chính quý 2/2011, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2011 theo quy định tại Điểm 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC và chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011, BCTC soát xét hợp nhất 06 tháng đầu năm 2011 theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.

Theo đó, NTB bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với CtyCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584. Sau khi chấp hành Quyết định xử phạt, công ty phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 13/5/2012, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.

* TRC: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC - HOSE) vừa công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012. Năm 2012, tổng doanh thu dự kiến của TRC đạt 1.166,8 tỷ đồng, tổng lợi nhuận dự kiến đạt 304,4 tỷ đồng. Kế hoạch, chia cổ tức năm 2012 dự kiến là 30%.

Tại cuộc họp, cổ đông công ty cũng thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị là 365 triệu đồng, thù lao cho ban kiểu soát là 103 triệu đồng và thù lao cho thư ký và công bố thông tin là 26 triệu đồng.

* KHA: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội (mã KHA - HOSE) vừa thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011. Hội đồng Quản trị công ty quyết định thực hiện trả cổ tức đợt 3 năm 2011 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Ngày thực hiện chốt danh sách là 7/5 và ngày chi trả cổ tức dự kiến vào 18/5.

Được biết, trong năm 2012, KHA đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 130 tỷ đồng, bằng 105% so với mức thực hiện năm 2011, lợi nhuận trước thuế ước đạt 40 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2011, cổ tức chi trả dự kiến là 15% vốn điều lệ.

* BIC: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC - HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2012. Tổng doanh thu lũy kế 3 tháng đầu năm 2012 đạt 254,484 tỷ đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 162,322 tỷ đồng, tăng trưởng 13,82% so với cùng thời điểm năm trước, doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 43,926 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 30,389 tỷ đồng, tăng trưởng 15,26% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng tài sản tại thời điểm 31/3/2012 là 1.799,436 tỷ đồng; Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 327,188 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 762,371 tỷ đồng.

BIC cho biết thêm, trong quý 1, công ty đã triển khai củng cố các kênh phân phối mới tiềm năng như kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng (Bancas), kênh trực tuyến (E-business) và cung cấp thêm một số sản phẩm bảo hiểm bán lẻ mới, mang tính thị trường cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng gồm: bảo hiểm vật chất xe máy, bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người, bảo hiểm tai nạn con người 24/7. Theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, BIC đang chuẩn bị cho việc tái cấu trúc cùng với việc đàm phán, lựa chọn cổ đông chiến lược.

* SJS: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS - HOSE) vừa công bố thông tin thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị. SJS bầu ông Hồ Sỹ Hùng - thành viên Hội đồng Quản trị công ty sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ ngày 17/4.

Trước đó, SJS thông báo miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Ngọc Diệp, ông Vi Việt Dũng, ông Đặng Hồng Quang. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Sự, ông Trương Văn Tuấn, ông Vũ Quốc Huy. Đồng thời, SJS bầu 3 thành viên Hội đồng Quản trị: ông Hồ Sỹ Hùng, ông Đỗ Văn Bình, ông Phạm Văn Viết; và 3 thành viên Ban kiểm soát: ông Nguyễn Văn Phúc, ông Hoàng Minh Thuận và ông Nguyễn Ngọc Thắng.

* VES: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện MêCa Vneco (mã VES - HOSE) vừa giải trình nguyên nhân lỗ 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Năm 2011, VES lỗ gần 7 tỷ đồng, nguyên nhân là tình hình tài chính khó khăn, các công trình của chủ đầu tư và của Tổng công ty ít, vì vậy, doanh thu của công ty thực hiện ít, giảm đáng kể so với kế hoạch.

Trong hoạt động kinh doanh chính, doanh thu không đạt kết quả đề ra trong khi chi phí điều hành sản xuất không thay đổi. Trong hoạt động đầu tư, VES tiếp tục đầu tư vào dự án căn hộ cao cấp Vneco Plaza tại địa chỉ 277 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, Tp,HCM dự án bị ngưng trệ do chưa được giấy phép xây dựng, nên phát sinh lãi vay cho khoản đầu tư lớn. Làm mất cân đối nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh do hiệu quả đầu tư thấp.

Trong hoạt động tài chính, do đơn vị đang vay của Tổng công ty đề đầu tư vào tài sản dài hạn như Khách sạn Meeca Vneco tại R1 -72 Bùi Bằng Đoàn, PMH, quận 7 và khách sạn Xanh Sài Gòn.

Năm nay, công ty sẽ hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: Xây lắp các công trình lưới điện và trạm biến áp, cung cấp dịch vụ du lịch khách sạn; đầu tư dự án khu căn hộ cao cấp tại 277 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, Tp.HCM. Theo đó, doanh thu năm 2012, VES đặt kế hoạch 37,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,63 tỷ đồng.

* NSC: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (mã NSC - HOSE) vừa thông qua phương án trả cổ tức. NSC sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2011 với tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu. Thời điểm chi trả dự kiến vào tháng 5 tới. Hội đồng Quản trị công ty cũng nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc lựa chọn nhà tư vấn phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghĩ quyết Đại hội đồng cổ đông thườn niên năm 2012. Thời gian phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến trong quý 4.

Trong quý 2 này, công ty sẽ lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, thi công dự án Đồng Văn theo đúng quy định pháp luật, hoàn thành sửa chữa nhà làm việc tại Trung tâm nghiên cứu tại Ba Vì. Tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị NSC cũng thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị năm 2012 là 10 triệu đồng/người/tháng.

* PHT: Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Sản Xuất Và Thương Mại Phúc Tiến (mã PHT - HOSE) vừa thông qua chủ trương sáp nhập PHT vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Theo Hội đồng Quản trị thì việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Tiến lên sẽ phát hành cổ phiếu Tiến Lên cho cổ đông Phúc tiến để hoán đổi cổ phần Phúc tiến đang lưu hành. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện tính toán tỷ lệ và trình Hội đồng Quản trị trong các cuộc họp Hội đồng Quản trị tiếp theo. Sau khi hoán đổi, Phúc tiến sẽ trở thàn một công ty thành viên do Tiến lên sở hữu 100% vốn.

PHT cũng có kế hoạch xử lý cổ phiếu quỹ. Công ty sẽ dùng số cổ phiếu quỹ và quỹ đầu tư phát triển để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 8% (công ty cần dùng 1,44 triệu đồng/cổ phiếu); chia thưởng cho nhân viên cán bộ chủ chốt khoảng 556.720 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu khoảng 1.996.720 cổ phiếu. Hội đồng Quản trị cũng thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần. Công ty giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban tổng giám đốc xây dựng phương án thưởng cổ phiếu chi tiết.

* LSS: Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS - HOSE) vừa thông báo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 26/4 tới đây. Theo tài liệu này, Hội đồng Quản trị công ty trình cổ đông kết quả kinh doanh quý 1 năm nay với tiêu thị trường 20.778 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu có thuế đạt 352,3 tỷ đồng, đạt 89,3% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế công ty đạt 31,72 tỷ đồng, chỉ bằng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm nay, LSS dự kiến đặt kế hoạch doanh thu có thuế là 2.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 25%.

* C21: HOSE vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2 năm 2012 của Công Ty Cổ Phần Thế Kỷ 21 (mã C21 - HOSE). Trong đó, Hôi đồng Quản trị C21 đã quyết định thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 9%, tương đương 900 đồng/cổ phiếu. Ngày 3/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng và ngày 24 cùng tháng, công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức.

Đối vỡi chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty, lầu 10, số 41 Nguyễn Minh Khai, quận 1.

* NIS: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hạ tầng mạng (mã NIS - HNX) vừa lên kế hoạch kinh doanh năm 2012. Năm 2012, NIS đặt mục tiêu tổng doanh thu là 53,75 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 3,451 tỷ đồng, tăng 132% so với năm trước. Mức cổ tức đặt mục tiêu 8-10%.

Giai đoạn tới 2012 - 2014, công ty đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân hàng năm không thấp hơn 20%, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 30%. Theo đó, công ty sẽ cơ cấu lại hoạt động cho thuê hạ tần BTS, giảm tỷ lệ hoạt động cho thuê hạ tầng BTS trong kết quả kinh doanh công ty. Dự kiến vào đầu tháng 5 tới, công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

* MIM: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (mã MIM - HNX) vào diện cảnh báo kể từ ngày 18/4/2012 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đạt lợi nhuận âm (-886.806.572 đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

* Cecico134: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 134 (Cecico134). Phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010 của Chính phủ (Nghị định 01/2010/NĐ-CP) về chào bán cổ phần riêng lẻ do không nộp hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ cho UBCKNN trước khi thực hiện chào bán theo quy định tại Nghị định 01/2010/NĐ-CP.

Phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) do không lập trang thông tin điện tử theo quy định. Phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Nghị định 85/2010/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định. Tổng cộng mức phạt tiền đối với công ty là 80 triệu đồng.

* PSG: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (mã PSG) vừa công bố thay đổi ngày họp cổ đông. Trước đó, PSG đã thông báo họp cổ đông dự kiến từ ngày 27 - 30/4. Tuy nhiên, công ty vừa thông báo sẽ chuyển lịch họp cổ đông sớm hơn vào ngày 26/4. Địa chỉ họp tại tầng 2, tòa nhà SPT – 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Được biết, PSG vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/4/2012 do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn đạt lợi nhuận âm (-87.239.721.496 đồng).

* SMT: Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (mã SMT-HNX) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1 vừa qua của SMT đạt gần 10,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý này đạt hơn 334 triệu đồng. EPS quý 1 là 114,07 đồng.

Trong năm 2012, SMT đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 80 tỷ đồng, bằng 132,73% so với doanh thu đạt được năm 2011, lợi nhuận trước thuế ước đạt 6 tỷ đồng, bằng 731,7% so với năm 2011, lợi nhuận sau thuế ước đạt 5,1 tỷ đồng, bằng 671,05% so với năm ngoái. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 12%, mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận được nhận là 30%/phần vượt sau thuế.