Trong 2 ngày 15 -16/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Tuyên giáo đang công tác ở cơ sở. Tham dự có hơn 80 đồng chí là cán bộ Tuyên giáo các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc.

Lớp học tổ chức nhằm giúp cho học viên nắm vững nghiệp vụ chuyên môn về công tác tư tưởng ở cơ sở; công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng; công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở; công tác văn hóa văn nghệ; nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống “điểm nóng” và công tác khoa giáo ở cơ sở, qua đó nâng cao nhận thức về vai trò nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, góp phần tích cực xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. * Trước đó, ngày 13/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý III/2011. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu các nội dung về biển, đảo, được cung cấp thêm các thông tin phục vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyên viên ở cơ sở. Đây là những nội dung quan trọng giúp cho đội ngũ báo cáo viên thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền trong thời gian tới; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội trong các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân; kịp thời đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.