Đua nghe Ngo, hoạt động không thiếu được trong Lễ hội Oóc Oon Bóc của người Khmer. KTNT - Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống, khoảng 400.000 người. Văn nghệ truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng có nhiều loại hình như múa, nhạc, sân khấu dân gian phục vụ sinh hoạt cộng đồng vào những dịp Tết Chol Chnăm Thmây, Đolta, Oóc Oom Bóc, hoặc phục vụ đám cưới, mừng nhà mới như Răm vông (vòng tròn), Lăm leo, Saravan, gọi chung là múa Lâm thôn.

Đồng bào Khmer còn có loại nhạc cụ gọi là ngũ âm (Plêngpinpeat). Ngày xưa, dàn nhạc ngũ âm chỉ phục vụ trong đám cầu phước tại chùa hoặc đám tang. Trong quá trình hội nhập, giao lưu văn hóa, thời gian gần đây, dàn ngũ âm còn được mang ra phục vụ cho các lễ hội quan trọng của cộng đồng. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy các giá trị âm nhạc và sân khấu dân gian của người Khmer, ngành chức năng của tỉnh đã đề xuất các biện pháp giữ gìn, bảo tồn những giá trị này. Phong trào văn nghệ quần chúng trong đồng bào Khmer được các cấp chính quyền, các đoàn thể tỉnh Sóc Trăng rất quan tâm. Hiện toàn tỉnh có 20 câu lạc bộ, chủ yếu sinh hoạt phục vụ tại chùa, cộng đồng phum sóc và tham gia biểu diễn phục vụ khách du lịch. Để tiếp tục duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ nói chung và âm nhạc, sân khấu dân gian của đồng bào Khmer nói riêng, ngành văn hóa Sóc Trăng đã và đang phối hợp với Ban Dân tộc, Hội Phật giáo, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa của việc bảo tồn và phát huy các giá trị tinh thần của các loại hình âm nhạc, sân khấu dân gian truyền thống đặc sắc riêng có của đồng bào. Tiến hành khảo sát, kiểm kê, sưu tầm một số thể loại âm nhạc, sân khấu dân gian của người Khmer còn lưu giữ ở Sóc Trăng hiện nay. Tổ chức một số cuộc hội thảo, tọa đàm về thực trạng và biện pháp bảo tồn âm nhạc, sân khấu dân gian Khmer. Nghiên cứu xây dựng một cơ chế chính sách khuyến khích người dân tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc, sân khấu của người Khmer. Phương Nghi