K.T

So ket cong tac noi chinh, phong chong tham nhung: Chu dong nam tinh hinh, xu ly tot nhung vu viec moi phat sinh, khong de phuc tap - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-10, ông Trần Thanh Vân, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) quý 3-2016 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016. Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy xác định cần thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4-2016, trong đó tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ còn lại theo chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy trên lĩnh vực công tác quốc phòng, quân sự, biên phòng, ANTT và PCCC năm 2016; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 23-5-2016 và Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục triển khai một số đoàn kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác nội chính, PCTN; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xử lý tin báo tố giác tội phạm, xử lý án, vụ việc còn tồn đọng và các vụ việc dư luận quan tâm; đảm bảo ATGT; chủ động công tác nắm tình hình, xử lý tốt ngay từ cơ sở những vụ việc mới phát sinh, không để phức tạp.