Ngày 28-7 tại Hải Phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2006-2010) công tác giáo dục chính trị (GDCT) khu vực phía Bắc, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị.

Trong 5 năm qua công tác (GDCT) tại các đơn vị trong quân đội đã có nhiều đổi mới, thiết thực nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, xây dựng và rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng cho mỗi cán bộ, chiến sỹ ở từng đơn vị. Khẳng định trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Góp phần đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và âm mưu “Phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch. Điểm nổi bật trong giai đoạn này là hầu hết các lớp quán triệt nghị quyết, chỉ thị và các đợt học tập chính trị theo chuyên đề đều được gắn với nội dung của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, trực tiếp chỉ đạo hoặc phân công cán bộ chủ trì về nội dung và trực tiếp lên lớp. Qua đó tinh thần, thái độ học tập của mỗi cán bộ, đảng viên và chất lượng học tập được nâng lên một bước. Đồng thời nhiều cấp ủy, cán bộ chủ trì đã chỉ đạo cụ thể hóa yêu cầu, chất lượng công tác GDCT vào trong các tiêu chí xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, xây dựng đảng, xây dựng đơn vị. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã ghi nhận và đánh giá cao những chuyển biến tích cực cùng những kết quả nói trên trong công tác GDCT ở giai đoạn 5 năm qua. Đồng chí cho rằng sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chỉ đạo đã đảm bảo đóng một vai trò quyết định trong nâng cao chất lượng GDCT. Trong giai đoạn tới, thủ trưởng Tổng cục Chính trị sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu lập kế hoạch để đề xuất lên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương ra chỉ thị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT trong tình hình mới”. Tổng cục Chính trị sẽ triển khai Đề án “Đổi mới GDCT” tập trung vào 3 khâu cơ bản: Nội dung chương trình; Hình thức, phương pháp; Xây dựng đội ngũ và bảo đảm cơ sở vật chất. Từ tháng 9 năm 2010, Cục Tuyên huấn sẽ tiến hành khảo sát công tác GDCT trong toàn quân để phục vụ cho các nội dung trên. Việt Anh