CTCP Vât liệu điện & Viễn thông Sam Cường (HNX: SMT) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2012 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 334 triệu đồng.

Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng 10.9 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 334 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với mức 1 triệu đồng của năm 2011. EPS 114 đồng.

SMT cũng đã gửi văn bản giải trình về mức chênh lệch kết quả kinh doanh này cho SDGCK Hà Nội (HNX). Trong đó, công ty cho biết quý 1 năm nay, việc bán hàng tăng mạnh so với quý 1 năm trước dẫn đến lợi nhuận gộp tăng gần 90%.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm 69% so với cùng kỳ năm 2011.

Vì vậy, mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao so với năm 2011 lần lượt là 98.6% và 44% nhưng lợi nhuận của công ty vẫn tăng vượt bật so với cùng kỳ 2011.