(NDHMoney) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMC-HOSE) vừa công bố thông tin đăng ký đấu giá cổ phần.

Cụ thể, tổng số có 18 nhà đầu tư đăng ký đấu giá, gồm 17 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước. Tổng khối lượng đăng ký đạt 6,07 triệu cổ phiếu, trong đó nhà đầu tư cá nhân trong nước đăng ký 5,77 triệu cổ phiếu, nhà đầu tư tổ chức trong nước đăng ký 300 nghìn cổ phiếu. Đợt đấu giá dự kiến được tổ chức lúc 14h00 ngày 29/9/2010 với 6,04 triệu cổ phiếu được chào bán với giá khởi điểm 23.000 đồng/cổ phiếu. Trước đó, ngày 23/9/2010, chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SMC đăng ký mua tổng cộng 1 triệu cổ phiếu.