Nhu cầu đầu tư vàng để đảm toàn giá trị tài sản dẫn đến tình trạng "siêu mua", đẩy giá vàng tăng vọt. [ + ]