Hanoinet - Theo ông Trần Bá Giao, phó Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, PA 25 đã chuẩn bị phương tiện phá sóng điện thoại trong khu vực thi khi phát hiện và sẽ xử lý cụ thể đối với trường hợp gian lận bằng điện thoại nên các đối tượng dù có tinh vi đến mấy cũng sẽ bị phát hiện.