Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các tài sản khác không phải là nhà đất, cụ thể là ô tô và xe máy.

Se co Bang tinh gia le phi truoc ba o to, xe may moi tu 2017 - Anh 1

Bảng giá tính LPTB xe máy kèm theo dự thảo.

Điện tử hóa khai, nộp

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ áp dụng trên toàn quốc từ 1-1-2017.

Việc xây dựng dự thảo Thông tư này nhằm thực hiện các quy định trong Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 và Nghị định số 140/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Theo Bộ Tài chính, mục tiêu của việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ là nhằm điện tử hóa việc khai và nộp; kết cấu lại Bảng giá theo trật tự, đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, người dân có thể tự tra cứu thông tin trên các trang web, tích hợp dữ liệu từ các bộ, ngành có liên quan và nguồn cơ sở dữ liệu trong nội bộ của Bộ Tài chính.

Phương pháp thực hiện xây dựng bảng giá được thực hiện trên cơ sở: Cơ sở dữ liệu chủng loại xe của Cục Đăng kiểm cung cấp; tham khảo ý kiến của các Cục thuế; khảo sát thực tế tại một số địa phương, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp nhập khẩu ôtô, xe máy; tổng hợp và phân tích biểu giá lệ phí trước bạ của 63 Cục thuế các tỉnh, thành phố.

Giá tính chính là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường được xác định thông qua hóa đơn bán hàng hợp pháp; giá thành sản phẩm (đối với tài sản tự sản xuất, chế tạo để tiêu dùng); trị giá tính thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan cộng thuế nhập khẩu cộng thuế Tiêu thụ đặc biệt cộng thuế Giá trị gia tăng nếu có (đối với tài sản nhập khẩu).

Riêng đối với tài sản đã qua sử dụng (trừ tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu) thì giá tính lệ phí trước bạ được xác định căn cứ vào thời gian đã sử dụng và giá trị còn lại của tài sản.

Danh mục nhóm phương tiện ôtô, xe máy được xây dựng căn cứ danh mục nhóm phương tiện do cơ quan đăng kiểm cung cấp với dữ liệu lịch sử từ năm 2000 đến nay. Danh mục ô tô chia làm 4 loại: Ô tô con gồm 6 chỉ tiêu (nhãn hiệu; tên thương mại; thể tích làm việc; công thức bánh xe; số chỗ ngồi; nguồn gốc); xe tải gồm 3 chỉ tiêu (nhãn hiệu; trọng tải; nguồn gốc); xe khách gồm 3 chỉ tiêu (nhãn hiệu; số chỗ ngồi; nguồn gốc); ô tô điện gồm 4 chỉ tiêu ((nhãn hiệu; tên thương mại; số chỗ ngồi; nguồn gốc).

Danh mục xe máy chia làm 2 loại: Xe máy gồm 4 chỉ tiêu (nhãn hiệu; tên thương mại; thể tích làm việc; nguồn gốc); xe máy điện gồm 1 chỉ tiêu nguồn gốc.

Trừ lùi cho xe sản xuất trước

Mức giá cụ thể được xây dựng trên cơ sở thu thập biểu giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ theo Biểu giá hiện hành của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện. Bảng giá ban hành là cho các loại phương tiện gồm: Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tàu, thuyền, tàu bay, xe máy, ô tô được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bảng giá này có hiệu lực theo năm hiện tại chứ không áp giá theo năm sản xuất.

Đối với loại phương tiện cùng chủng loại nhưng có năm sản xuất trước thời điểm ban hành Bảng giá thì nguyên tắc tính giá được căn cứ vào giá loại phương tiện tại thời điểm Bảng giá ban hành và áp dụng trừ lùi theo tỷ lệ: 5%/2 năm. Cho đến hết 10 năm sản xuất thì dùng tỷ lệ là 75% giá lệ phí trước bạ so với giá hiện tại. Ví dụ: Giá xe mới theo Bảng giá lệ phí trước bạ toàn quốc (từ 1-1-2017) là 1 tỷ đồng thì xe mới cùng loại sản xuất năm 2011 là 850 triệu đồng.

Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân đưa ra nguyên tắc này là để đơn giản cho Bảng giá không ban hành theo năm sản xuất như trước đây và đảm bảo công bằng theo nguyên tắc giá sát với giá trên thị trường. Bên cạnh đó, Bảng giá không quy định chi tiết cho nước sản xuất mà chỉ phân biệt nguồn gốc nhập khẩu hoặc sản xuất lắp ráp trong nước vì giá trị xe của các nước không chênh lệch quá lớn việc quy định bảng giá theo từng nước sẽ làm phức tạp bảng giá.

Về cơ chế cập nhật Bảng giá, Bộ Tài chính dự kiến quy định Thông báo giá của các nhà sản xuất, lắp ráp, đại lý phân phối đối với xe nhập khẩu, xe sản xuất lắp ráp được ký số gửi qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; kết nối với Tổng cục Hải quan để nhận cơ sở dữ liệu về trị giá hải quan của xe nhập khẩu. Danh mục phương tiện sẽ cập nhật dữ liệu của cơ quan Đăng kiểm. Việc xây dựng giá, cập nhật Bảng giá được thực hiện trên ứng dụng công nghệ thông tin ở 3 cấp Chi cục Thuế, Cục thuế và Tổng cục Thuế.

Hồng Vân