Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh.

SCIC dang ky ban gan 49,5 trieu co phieu VSH - Anh 1

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã đăng ký bán toàn bộ gần 49,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 24% vốn của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã VSH - HOSE) để cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 1/12/2016 đến 31/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận, lựa chọn người mua thông qua chào bán cạnh tranh.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, SCIC sẽ thoái hết vốn tại VSH.

Trước đó, SCIC đã có thông báo về việc bán cổ phần tại VSH theo hình thức chào bán cạnh tranh. Theo đó, SCIC chào bán tổng cộng gần 49,5 triệu cổ phiếu VSH tương đương 24% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Giá khởi điểm chào bán là 16.000 đồng/CP. Nếu tính theo giá khởi điểm, quy mô thoái vốn lần này của SCIC đạt hơn 790 tỷ đồng.

Khối lượng đăng ký mua tối đa là toàn bộ lô cổ phần và khối lượng đăng ký mua tối thiểu là 20.000 cổ phần. Bước giá là 100 đồng.

Giá cổ phiếu VSH hiện nay ở mức 15.500 đồng/cp, với mức giá này quy mô chào bán của SCIC đang ở mức 767,25 tỷ đồng.