Lũy kế 9 tháng, Savico có doanh thu tăng 38%, đạt 9.384 tỷ đồng. Nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 60 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2015.

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (HOSE: SVC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 với doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần trong quý III đạt 3.350 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh 88%, đạt mức 167 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với các khoản doanh thu tài chính giảm mạnh, chỉ đạt 5 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý cùng tăng mạnh. Thu nhập khác đạt mức 22 tỷ đồng, tăng 57% nhưng cũng không thể giúp lợi nhuận trước khỏi sụt giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt mức 42 tỷ đồng, nhưng do khoản trích cho cổ đông không kiểm soát hết 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ còn 25 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Savico: Doanh thu tang gan 40%, nhung loi nhuan lai giam 17% sau 9 thang - Anh 1

Nguồn: BCTC SAVICO

Lũy kế 9 tháng, Savico có doanh thu tăng 38%, đạt 9.384 tỷ đồng. Nhưng do các chi phí đều tăng nhanh hơn doanh thu dẫn đến lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 60 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2015.

Biên lợi nhuận gộp trong 9 tháng không có sự cải thiện, đạt mức 5,01%, trong khi đó biên lợi nhuận ròng trong kỳ giảm xuống chỉ còn 0,64% so với mức 1,06% cùng kỳ năm trước.

Về tài sản tính đến hết quý III/2016, Savico có 3.327 tỷ đồng tài sản, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Trong đó, phần tăng thêm từ hàng tồn kho ngắn hạn 358 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Ngược lại, nợ vay ngắn hạn của SVC cũng tăng gần gấp đôi lên 1.064 tỷ đồng.