(CATP) Là chủ đề album ca nhạc của người mẫu Ngọc Nga (ảnh), sẽ phát hành trong thời gian tới. Tuy không có ý định theo con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng Ngọc Nga khẳng định chị làm album này theo tinh thần không hề... nghiệp...