Hơn 40 nhà đầu tư tổ chức đã có mặt trong buổi gặp gỡ giữa Sở GDCK TP.HCM (HOSE) và các công ty quản lý quỹ diễn ra vào chiều ngày 16/11.