Hội đồng quản trị SAM quyết định đầu tư 60% vốn Công ty cổ phần Quản lý và đào tạo khách sạn Việt và hợp tác với Nhựa Đồng Nai để đầu tư vào công ty Huewaco.

SAM gop von dau tu 2 cong ty moi - Anh 1

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (mã SAM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư vào 2 công ty.

Theo công bố ngày 24/11, SAM quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần Quản lý và đào tạo khách sạn Việt. Tổng giá trị góp vốn là 6 tỷ đồng, tương đương 600.000 cổ phần, chiếm 60% vốn điều lệ của công ty Công ty cổ phần Quản lý và đào tạo khách sạn Việt.

Thời gian góp vốn dự kiến là 30/11/2016.

Công ty cổ phần Quản lý và đào tạo khách sạn Việt hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn và quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn - nhà hàng, dịch vụ đào tạo nghề khách sạn - nhà hàng.

Cùng với việc góp vốn, SAM cử Tổng giám đốc Trần Anh Vương làm người đại diện vốn của SAM tại Công ty cổ phần Quản lý và đào tạo khách sạn Việt. Đồng tời cũng đề cử ông Trần Anh Vương làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quản lý và đào tạo khách sạn Việt.

Cũng trong ngày 24/11, HĐQT SAM đã thông qua việc hợp tác cũng Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP) để mua cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế (Huewaco).

Theo đó, SAM và DNP sẽ hợp tác để đầu tư mua cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược Huewaco với tổng giá trị hợp tác đầu tư là 70 tỷ đồng. Trong đó, SAM sẽ chi toàn bộ 70 tỷ đồng giá trị vốn góp và trả phí cho Nhựa Đồng Nai bằng 0,5%/năm trên tổng giá trị đầu tư ban đầu, và được phân chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ giá trị đầu tư.

Nhựa Đồng Nai có trách nhiệm đăng ký mua cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược, theo dõi khoản đầu tư sau khi hoàn thành giao dịch và tham gia hoạt động quản trị của Huewaco trong thời gian hợp tác đầu tư.

Thời gian hợp tác đầu tư là 6 năm kể từ ngày các bên ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Tính tới hết 30/9, SAM có 4 công ty con và 5 công ty liên kết. Quý III/2016, SAM đạt doanh thu 318,1 tỷ đồng, nhưng lỗ sau thuế 27,1 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, SAM lãi sau thuế 26,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 21,3 tỷ đồng cùng kỳ 2015.

Vân Hạ