Sau 2 cửa hàng thử nghiệm đầu tiên, Saigon Co.op tiếp tục khai trương 2 cửa hàng Co.op Food mới trên đường Trần Chánh Chiếu, Q.5 vào ngày 12.6.