Rạp Casino Đa Kao, cây xăng Shell, chùa Phước Viên ở Hàng Xanh... là loạt ảnh đẹp về Sài Gòn năm 1967-1968 của cựu nhân viên quân sự Mỹ Dave De Milner.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 1

Đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước là rạp Casino Đa Kao, Sài Gòn năm 1967.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 2

Rạp Casino Đa Kao.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 3

Một góc nhà thờ Tân Định.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 4

Đường Trương Minh Giảng (nay là đườngLê Văn Sỹ), phía trước chợ Trương Minh Giảng (nay là chợ Nguyễn Văn Trỗi).

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 5

Đường Trương Minh Giảng.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 6

Đường Trương Minh Giảng.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 7

Cây xăng Shell ở góc Phan Thanh Giản - Lê Văn Duyệt (Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám).

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 8

Đường Phan Thanh Giản với tháp nước điều áp phía xa.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 9

Đường Lê Lai.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 10

Tượng đài Nguyễn Tri Phương ở ngã 6 Nguyễn Tri Phương.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 11

Cổng Đại sứ quán Mỹ trên đại lộ Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn), 2 tuần trước Tết Mậu Thân 1968.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 12

Đại sứ quán Mỹ bên đại lộ Thống Nhất.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 13

Đại sử quán Mỹ bên đại lộ Thống Nhất.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 14

Cảng Sài Gòn.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 15

Trên cầu Trương Minh giảng (nay là cầu Lê Văn Sỹ).

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 16

Trên cầu Công Lý.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 17

Chùa Phước Viên ở ngã tư Hàng Xanh.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 18

Tòa Đô Chính Sài Gòn.

Sai Gon nam 1967-1968 trong anh cua Dave De Milner (1) - Anh 19

Dinh Độc Lập.