(VnMedia) - Ở những làng chài ven biển Miền Trung, mỗi khi một người ra khơi không quay trở về. Người dân sẽ xây những ngôi mộ gió nhưng không có hài cốt ở bên dưới để thờ cúng người thân.

Những nấm mộ hoang, im lìm trên cát cháy, ngả bóng dài trong ánh chiều vàng vọt… Người ngư dân trẻ vái lạy bãi tha ma rồi dõi mắt ra đại dương. Trên đầu sóng ngọn gió, bao lớp người đã đi mà không trở về. Bí ẩn của những bãi tha ma bên triền biển kia là hàng hàng mộ gió nhưng không có hài cốt con người bên dưới. Đó là câu chuyện bi hùng trải dài theo lịch sử của con người trước biển... Dưới đây là những hình ảnh về mộ gió ở Miền Trung Báo điện tử VnMedia