Nhà hát Múa rối Trung ương vừa tham dự một chương trình giao lưu văn hóa trong khuôn khổ Đại hội UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Philíppin.