Công ty khai thác nhôm Rio Tinto Alcan, thuộc tập đoàn khai khoáng khổng lồ Rio Tinto (Ôxtrâylia), vừa cho biết họ đã lên kế hoạch cắt giảm khoảng 1.100 nhân công trên toàn cầu, do suy thoái kinh tế.