Vừa bán cổ phần tại Dowaco, REE đã quay sang mua thêm cổ phần của Cấp nước Nhà Bè.

REE ban co phan tai Cap nuoc Dong Nai, sang mua Cap Nuoc Nha Be - Anh 1

Theo thông tin từ sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE) vừa hoàn tất mua 1.025.700 cổ phiếu của CTCP Cấp nước Nhà Bè (UPCOM: NBW) trong tổng số 1,2 triệu cp đăng ký mua.

Trước khi giao dịch này diễn ra, REE đang sở hữu 1.156.400 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 10.61% vốn tại NBW. Như vậy, sau giao dịch, REE đã nâng sở hữu tại NBW lên 2.182.100 cổ phiếu, tương đương với 20.02% vốn tại công ty cấp nước này.

Hiện tại, trong cơ cấu sở hữu tại NBW, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đang nắm tỷ lệ 53,44%. Kế đến là REE là cổ đông lớn thứ 2 tại NBW.

Cũng trong thời gian này, HNX cũng cho biết CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE) đã bán ra toàn bộ 6,76 triệu cổ phiếu DNW của CTCP Cấp nước Đồng Nai.

So với cấp nước Nhà Bè, Cấp nước Đồng Nai có quy mô lớn hơn, tuy nhiên sở hữu lại cô đặc hơn rất nhiều. Trong đó, tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) đang là cổ đông lớn nhất, sở hữu gần gần 64 triệu cổ phiếu, tương đương 64% vốn. Ngoài ra các công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương sở hữu 15%. CTCP Nước Thủ Dầu Một sở hữu 9,35%.

Trong khi đó, các cổ đông lớn không ai muốn bán ra. Chính điều này khiến cho lượng cổ phần nắm giữ tại DNW của REE quá nhỏ bé. Thậm chí, công ty CTCP Nước Thủ Dầu Một (UPCOM: TDM) mới đây còn muốn tăng thêm sở hữu khi đăng ký mua vào toàn bộ số cổ phần mà REE đã bán ra.