GD&TĐ - Bộ GD&ĐT gửi văn bản tới giám đốc các ĐH, học viện; hiệu trưởng các trường ĐH, CĐSP; thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ra soat an toan phong chay, chua chay tai giang duong, phong hoc - Anh 1

Theo văn bản này, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và trước pháp luật nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản trong phạm vi quản lý đơn vị.

Các đơn vị cần củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của đơn vị. Quan tâm đầu tư, trang bị đủ các phương tiện, thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng cơ bản về phòng cháy,- chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong đơn vị biết và tự giác thực hiện.

Công khai phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các biểu hiện vi phạm về công tác phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin truyền thông, báo, tạp chí của ngành, cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng làm việc, ký túc xá, các cơ sở dịch vụ và các khu vực khác có nguy cơ cháy cao; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, kiên quyết đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng huy động lực lượng, phướng tiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại các nơi có nguy cơ cháy cao trong mọi thời điểm, nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ quan chức năng (Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy) của địa phương duy trì chế độ kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu naịi, cứu hộ tại đơn vị.

Định kỳ vào tuần cuối của tháng cuối mỗi quý, thủ trưởng các đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc có báo cáo đột xuất gửi về Bộ GD&ĐT.