Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND và Công an tỉnh Quảng Ninh về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng, thực hiện đợt cao điểm.

Mục đích của việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng ngừa, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng. Không để xảy ra đột xuất bất ngờ và các hoạt động phá hoại, khủng bố, gây cháy nổ. Tiếp tục kiềm chế các loại tội phạm và TTXH, TTATGT, TNGT... đảm bảo tốt ANTT trước trong và sau Tết Nguyên đán 2014.

Các lực lượng tỉnh Quảng Ninh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Thông qua đợt cao điểm này nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội trên địa bàn và tạo khí thế ra quân đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Đặc biệt, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH ở mỗi đơn vị, địa phương và địa bàn dân cư trên địa bàn.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 được thực hiện từ ngày 16/12/2013 đến 28/2/2014