Nguyễn Cường

Ra mat Uy ban Thuy dac Viet Nam - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Sáng 25-10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ủy ban Thủy đạc Việt Nam và Văn phòng Thủy đạc Việt Nam. Ủy ban có chức năng tham mưu đề xuất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cấp có thẩm quyền trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện về công tác Thủy đạc Việt Nam; giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thủy đạc; chỉ đạo, quản lý, triển khai các vấn đề liên quan đến nghiên cứu, đo đạc biển, sản xuất hải đồ, hải đồ điện tử, thủy đạc và hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật... Từ ngày 2-3-2015, Việt Nam đã chính thức được công nhận là thành viên thứ 84 của Tổ chức Thủy đạc Quốc tế.