Sáng 26/8/2014, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ ra mắt Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trực thuộc Bộ Công an.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Theo đó, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH gồm 15 đơn vị đầu mối trực thuộc, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, chính sách về PCCC và CNCH; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực PCCC theo Luật PCCC; tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền nhấn mạnh: Đây là một sự kiện lớn, ghi nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác PCCC và CNCH, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói chung và Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới, cần khẩn trương đề xuất kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy của cơ quan Cục; tập trung rà soát, xây dựng các quy chế, quy trình công tác để thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH trong phạm vi cả nước.
Ngày 25/3/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3, Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Trong đó, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH được nâng cấp từ Cục trực thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội lên trực thuộc Bộ Công an.

Nhật Lâm