(Chinhphu.vn) - Bà Mai Thị Minh Hoa (ubdsphnguyen@...) là nhân viên tạp vụ hợp đồng tại một cơ quan nhà nước. Hiện nay bà Hoa đã tốt nghiệp đại học, có bằng ngoại ngữ, tin học và muốn thi vào ngạch cán sự hoặc chuyên viên. Vậy bà Hoa có được dự thi nâng ngạch cán sự không? Nếu được thì cần những thủ tục, điều kiện gì?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời bà Hoa như sau:

Theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và hướng dẫn tại Thông tư 15/2001/TT-BTCCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) thì trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc như: Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp; lái xe; bảo vệ; vệ sinh; trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp; công việc khác như: nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan trong cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Theo quy định tại điểm 4, Mục II Thông tư 15/2001/TT-BTCCP thì hợp đồng lao động không xác định thời hạn giao kết giữa người lao động với người sử dụng lao động được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động , trong đó có hai nội dung cơ bản là việc làm và tiền lương.

Việc làm của người lao động theo hợp đồng là một trong các công việc ghi tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP nêu trên và tiền lương trả cho người lao động được áp dụng theo thang lương, bảng lương công chức hành chính, tương ứng với việc làm mà người lao động đảm nhiệm. Người lao động được nâng bậc lương theo thâm niên quy định. Nếu có thay đổi về nội dung hợp đồng lao động phải có sự thỏa thuận giữa hai bên.

Pháp luật về lao động, tiền lương hiện hành không có quy định thi nâng ngạch lương đối với lao động giản đơn.

Trường hợp bà Mai Thị Minh Hoa giao kết hợp đồng lao động tại cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, làm công việc tạp vụ, bà Hoa được cơ quan trả lương theo ngạch lương nhân viên sơ cấp là phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký.

Trong thời gian làm việc, bà Hoa đã theo học và tốt nghiệp đại học, có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Nhưng vì bà Hoa không phải là công chức cho nên bà không thuộc đối tượng được thi nâng ngạch công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức ; và bà Hoa cũng không phải là viên chức nên không thuộc diện được xét chuyển loại viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức.

Nếu muốn được cơ quan sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với trình độ đào tạo thì bà Hoa phải có đơn trình bày nguyện vọng đề nghị người đứng đầu cơ quan xem xét, giải quyết. Trường hợp cơ quan có nhu cầu và người đứng đầu cơ quan đồng ý chuyển bà Hoa sang làm công việc mới cùng với ngạch lương tương ứng, thì hai bên phải ký kết thay đổi nội dung hợp đồng. Tuy nhiên công việc mới nếu được bố trí phải là một trong những công việc theo chế độ hợp đồng theo quy định tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Trường hợp cơ quan không có nhu cầu, người đứng đầu cơ quan không đồng ý chuyển bà Hoa làm công việc mới thì bà Hoa phải thực hiện đúng hợp đồng đã ký với công việc và ngạch lương nhân viên sơ cấp. Do không có quy định thi nâng ngạch đối với lao động giản đơn hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP nên cơ quan sẽ không tổ chức thi nâng ngạch cho đối tượng này.

Bà Hoa còn có nhiều cơ hội khác để thực hiện nguyện vọng của mình, đó là khi cơ quan nơi bà làm việc, hoặc cơ quan nhà nước khác có chỉ tiêu tuyển dụng công chức với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí làm việc cần tuyển dụng phù hợp trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo của bà, thì bà Hoa có thể đăng ký dự tuyển. Nếu trúng tuyển, được tuyển dụng vào công chức bà sẽ được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.