Bộ GD-ĐT cho biết hiện nay Bộ đang hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu đào tạo tiến sĩ trong toàn hệ thống.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ , Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các cơ sở đào tạo tiến sĩ chú trọng và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn các đề tài, luận án của nghiên cứu sinh với thực tiễn, chuyển giao công nghệ cũng như công bố quốc tế.

Quy che tien si moi se giam thu tuc hanh chinh - Anh 1

Các cơ sở đào tạo cũng phải rà soát điều kiện đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, từng bước nâng cao chuẩn đầu ra tiệm cận với chất lượng đào tạo của khu vực và thế giới.

Ông Nhạ cho biết hiện nay, Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu đào tạo tiến sĩ trong toàn hệ thống và sẽ được công khai để tăng cường giám sát của xã hội đối với chất lượng đào tạo tiến sĩ.

Bộ cũng đang tập trung sửa đổi Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành theo hướng tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo phát huy tính tự chủ trên cơ sở điều kiện đặc thù của từng trường và từng ngành, tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai thông tin minh bạch của cơ sở đào tạo với xã hội.

Quy chế mới sẽ giảm bớt những thủ tục quy định mang tính hình thức, giảm thiểu thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ .

Theo thông tin từ Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) thì số lượng tiến sĩ trên cả nước, đang hoạt động trong mọi ngành nghề, lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục cho đến khoa học và công nghệ... là trên 24 nghìn người.

Theo số liệu từ cuộc điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014 do Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) tiến hành cùng với Điều tra Doanh nghiệp 2014 của Tổng cục Thống kê, được công bố trong sách Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2014, cho thấy năm 2013 Việt Nam có 12.261 tiến sĩ tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (chiếm 9% trong tổng số 128.998 cán bộ nghiên cứu).

Thống kê số lượng tiến sĩ theo khu vực hoạt động cho thấy trường đại học là khu vực có số lượng tiến sĩ nhiều nhất (chiếm gần 65%), tiếp sau là khu vực các các viện, trung tâm nghiên cứu và phát triển (chiếm gần 28%). Khu vực doanh nghiệp có tỷ lệ cán bộ nghiên cứu là tiến sĩ thấp nhất…

Ngân Anh