"Lam đã một lần thay đổi rồi, giờ theo như mọi người cũng là một thành công và là một cái mới nếu muốn quay lại chính tôi cũng không dám mạo hiểm".