Chiều 8-11, với 407 đại biểu tán thành trong tổng số 420 đại biểu tham gia biểu quyết, Quốc hội thông qua Nghị quyết cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Quoc hoi thong qua Nghi quyet co cau lai nen kinh te - Anh 1

Có 407 đại biểu tán thành Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Ảnh: T.Bình.

Các mục tiêu quan trọng về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 là: Giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước, đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP. Quy mô nợ công hằng năm giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Về tên gọi, Quốc hội điều chỉnh cụm từ “tái cơ cấu” bằng “cơ cấu lại”. Theo đó, Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 như Tờ trình do Chính phủ trình được điều chỉnh lại là Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, như Nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công đạt mức chất lượng tiếp cận 4 nước ASEAN phát triển nhất (ASEAN–4). Tỷ trọng đầu tư nhà nước khoảng 31% đến 34% tổng đầu tư xã hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội đặt mục tiêu hằng năm có 30% đến 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm trên 5,5%, tốc độ tăng năng suất nội ngành đóng góp hơn 60% vào tăng năng suất lao động năm 2020. Đến năm 2020 tỷ trọng lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ đạt khoảng 25%, tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%.

Ngoài ra, một chỉ số quan trọng khác là năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 30% đến 35%, đồng thời thu hẹp khoảng cách năng lực cạnh tranh quốc gia với ASEAN-4.

Liên quan lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ, chứng khoán, Quốc hội đặt mục tiêu đến năm 2020, gỉam tỷ lệ nợ xấu thực tế trong nền kinh tế xuống mức dưới 3%.Gỉam lãi suất cho vay trung bình trong nước có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình trong nhóm ASEAN-4. Nâng cao quy mô và hiệu quả của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu Chính phủ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, thị trường trái phiếu đạt 30% GDP.

Một nội dung đáng chú ý khác trong mục tiêu cơ cấu lại nên kinh tế giai đoạn tới là thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn, thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư.Đến năm 2020, có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết của Quốc hội đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung hoàn thành cơ cấu lại ba trọng tâm (cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dung); Cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, khu vực công; Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài; Hiện đại hóa công tác quy hoạch, cơ cấu ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế; hình thành đồng bộ và phát triển các loại thị trường, gồm thị trường tài chính, thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ.

Thái Bình