(HQ Online)- Sáng 2-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, miễn nhiệm chức vụ đối với Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quoc hoi mien nhiem mot so uy vien Thuong vu Quoc hoi - Anh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn trong một lần điều hành phiên họp của UBTVQH.

Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Tờ trình do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc nêu rõ: “Trong quá trình đảm nhiệm chức vụ, từng đồng chí đã hoàn thành công việc được giao” và việc thực hiện miễn nhiệm này là “do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội Đảng XII và thực hiện Thông báo số 03 ngày 16-3-2016 của Bộ Chính trị về giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp Quốc hội khóa XIII”.

Danh sách Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội được trình để Quốc hội xem xét miễn nhiệm, gồm:

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội

- Ông K’so Phước - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc.

- Ông Nguyễn Văn Hiện - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

- Ông Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách

- Ông Nguyễn Kim Khoa - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh

- Ông Đào Trọng Thi - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

- Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội

- Bà Nguyễn Thị Nương - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng trong sáng 2-4, Chủ tịch Quốc hội đã trình Quốc hội tờ trình xem xét miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Theo tờ trình: Ông Nguyễn Hữu Vạn được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước từ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Vạn đã có nhiều cố gắng cùng tập thể Tổng Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm các chức danh. Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh trên.