Đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã có 18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2 xã miền núi ở huyện Hướng Hóa.

Quang Tri dong gop hon 1.000 ty dong xay dung nong thon moi - Anh 1

Trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Trị đã huy động gần 7.000 tỷ đồng đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng bằng ngày công, tiền mặt và hiện vật.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã có 18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2 xã miền núi ở huyện Hướng Hóa. Tỉnh Quảng Trị phấn đấu trong năm 2016 sẽ có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 29 xã.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Để thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì bộ tiêu chí cũng cần có thay đổi, không thể áp dụng chung cho 19 tiêu chí cho toàn quốc được, nên có thay đổi đặc thù cho một số tỉnh.

Không thể đầu tư dàn trải như trước đây, phải xem ưu tiên vùng nào đầu tư cho đúng trọng tâm. Huy động các nguồn lực xã hội để nâng cao giá trị gia tăng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong xây dựng nông thôn mới./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung