Ngày 12.3, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức kiểm điểm công tác chỉ đạo, tuyên truyền quảng bá, vận động bầu chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới, sau gần 8 tháng triển khai theo sự hưởng ứng bầu chọn ra 7 kỳ quan của tổ chức New Open World.