Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây mới các chung cư cũ, UBND TP.HCM vừa chỉ đạo UBND các quận huyện chịu trách nhiệm xem xét, quyết định chọn nhà đầu tư xây dựng lại các chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn mình.