Trong trí tưởng tượng của tôi, hiện thân của “Thần Chết” là một gã đàn ông có bộ mặt vô cảm, kẻ luôn sẵn sàng lấy đi mọi điều tốt đẹp nhất của con người... ấy thế mà gần đây, có một câu chuyện khiến tôi phải nghĩ khác.