Đó là nhận xét chung của những giáo viên đang đứng lớp. Riêng sách giáo khoa tiếng Anh, nhận xét này càng thể hiện rõ hơn