Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương – Liberty thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2012 cụ thể như sau:

- Hình thức tạm ứng cổ tức : Bằng tiền mặt (đồng Việt Nam)

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 10% mệnh giá (1.000 đồng/1 cổ phần)

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức : Lúc 16h30 ngày 25/04/2012

- Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức : Từ ngày 10/05/2012

- Địa điểm nhận trả cổ tức: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
Địa chỉ : 66-68 Nguyễn Công Trứ, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại : (08) 3 821.8666 Fax : (08) 3 821.8713