ND - Sáng 5-10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên (thuộc thôn Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân), Tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Phú Yên (5-10-1930 - 5-10-2009).

Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở tỉnh Phú Yên tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long (nay thuộc thị trấn La Hai) gồm 9 đồng chí, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư. Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên ra đời đã nhanh chóng tập hợp, tuyên truyền giác ngộ nhiều quần chúng nhân dân yêu nước, tiến bộ và phát triển tổ chức cơ sở đảng rất mạnh mẽ, đến tháng 1-1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư. Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Phú Yên là dịp để Đảng bộ Phú Yên đánh giá sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, xác định rõ hơn những thời cơ, thuận lợi phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm ở mỗi cấp, ngành và tiếp tục đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.