Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đạt được những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Phu nu se la trung tam cua moi hoat dong phat trien - Anh 1

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Internet).

Thiết thực chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ

Lại một kỳ Đại hội nữa sắp tới, có thể nói trong nhiệm kỳ này, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực và kết quả được chị em phụ nữ và xã hội ghi nhận. Bà có thể điểm lại đôi nét chính?

- Nhiệm kỳ XI (2012-2017) có không ít khó khăn đặt ra đối với Hội Phụ nữ các cấp. Nhiều vấn đề mang tính toàn cầu đang hàng ngày ảnh hưởng đến đời sống phụ nữ như biến đổi khí hậu, cạnh tranh trong quá trình hội nhập, trong khi đó định kiến giới trong xã hội và cả ngay trong chính phụ nữ cũng vẫn còn tồn tại.

Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm kỳ mà các cấp Hội đã có nhiều nỗ lực để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vì vậy đã mang lại nhiều kết quả được chị em phụ nữ và xã hội ghi nhận.

Cụ thể, Hội đã nâng cao được chất lượng thực hiện chức năng đại diện và vai trò nòng cốt trong vận động xã hội thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới, thể hiện qua rất nhiều chính sách, chương trình, đề án được đề xuất ở tất cả các cấp, trong đó nổi bật nhất là đã tham mưu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội về việc công chức, viên chức nữ cấp xã phường đóng bảo hiểm 15 năm được hưởng chế độ hưu trí (trước đây là 20 năm như nam giới); chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; tăng thời gian nghỉ thai sản lên 6 tháng.

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vừa qua, Hội cũng đã có nhiều giải pháp về tuyên truyền, nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên..., qua đó góp phần tăng tỷ lệ nữ trong các cơ quan dân cử và giúp Việt Nam vượt 7 bậc trong danh sách xếp hạng tỷ lệ nữ trong nghị viện.

Điểm nổi bật thứ hai là Hội đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực chăm lo tốt hơn cho phụ nữ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ.

Cùng với các hoạt động vận động phụ nữ rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các cấp Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ vay vốn, nâng cao kỹ năng sản xuất, kinh doanh tiếp tục là thế mạnh của Hội các cấp. Trong nhiệm kỳ, Hội đã chỉ đạo gắn kết giữa dạy nghề với tạo việc làm cho phụ nữ thông qua các mô hình kinh tế tập thể, giúp chị em tăng khả năng cạnh tranh như một nhóm đoàn kết trên thị trường.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội phát động đã đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của các địa phương, được chị em nhiệt tình hưởng ứng và hiện đã trở thành một nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm qua với sự đổi mới không ngừng về phương thức hoạt động, Hội ngày càng thu hút thêm hội viên, đến nay đã đạt trên 16,7 triệu hội viên; đồng thời tính liên hiệp cũng được mở rộng với việc bảo trợ thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhânViệt Nam bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ Hội Nữ trí thức Việt Nam và tổ chức các hoạt động thu hút phát triển hội viên.

Được biết, trong nhiệm kỳ tới một trong những nhiệm vụ chính của Hội LHPN Việt Nam là “thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội, tạo sinh lực mới cho phong trào phụ nữ”. Nhiệm vụ này sẽ được triển khai như thế nào, thưa bà?

- Hội viên là yếu tố quan trọng nhất cho mọi thành công của tổ chức Hội, vì vậy chúng tôi xác định việc thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội là nhiệm vụ hàng đầu.

Chính vì vậy, dự thảo Nghị quyết do Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI chuẩn bị đã xác định phương châm: “Cải tiến đồng bộ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội, tạo sinh lực mới cho phong trào phụ nữ.

Tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của hội viên, phụ nữ. Nâng cao chất lượng công tác đề xuất chính sách, giám sát và phản biện xã hội”.

Trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu và rộng, các nhóm đối tượng phụ nữ ngày càng đa dạng hơn, có nhiều nhu cầu và mong muốn khác nhau, chúng tôi xác định trong mọi hoạt động đều sẽ lấy phụ nữ là trung tâm, kết hợp giữa các hoạt động chăm lo, hỗ trợ chị em với các hoạt động vận động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức.

Trong chỉ đạo, chúng tôi sẽ tăng cường giao quyền chủ động cho cơ sở để từng cấp Hội chọn ra vấn đề ưu tiên, những vấn đề tác động lớn đến đời sống của chị em để giải quyết trước.

Chúng tôi tiếp tục kiên trì phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”; xây dựng, nhân rộng các mô hình thu hút hội viên có hiệu quả hiện nay. Đồng thời cũng sẽ cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hấp dẫn và dân chủ phù hợp với nhu cầu của phụ nữ.

Tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò chủ thể

Trước thềm Đại hội, Hội LHPN Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho xây dựng 2 Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới” và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2027”. Đây là hai nội dung mà chị em phụ nữ trong và ngoài Hội rất quan tâm, có đúng không thưa bà?

- Hai đề án này được đề xuất trên cơ sở những thành công của các đề án mà Hội thực hiện trong giai đoạn 2010-2015 và những thay đổi nhanh chóng trong đời sống hiện nay.

Với đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới”, chúng tôi mong muốn sẽ phát huy được vai trò của hội viên, phụ nữ trong việc giải quyết một số vấn đề xã hội đang ảnh hưởng đến cuộc sống của chị em và xã hội như tình trạng đạo đức xuống cấp, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, mất cân bằng giới tính khi sinh, bạo lực đối với phụ nữ…

Còn đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2027” được hình thành với mong muốn đóng góp cho phát triển kinh tế bền vững của đất nước thông qua thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát huy nội lực, sự năng động và sáng tạo của hội viên phụ nữ.

Hiện nay hai Đề án đang trong quá trình hoàn thiện để trình Chính phủ phê duyệt. Khi triển khai, chúng tôi cũng lấy phụ nữ làm trung tâm, cụ thể hóa hoạt động trên cơ sở lựa chọn những vấn đề cụ thể đang là mối quan tâm lớn nhất của từng nhóm đối tượng phụ nữ, tạo điều kiện để bản thân phụ nữ phát huy vai trò chủ thể giải quyết vấn đề của mình.

Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành chức năng có liên quan để xác định cách thức tổ chức phù hợp, hiệu quả, không chồng chéo mà vẫn phát huy vai trò của mỗi cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung là phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện bình đẳng giới.

Xin cảm ơn bà!

Hồng Minh