Muốn đảm bảo tốt công tác phòng cháy có liên quan đến hoạt động hàn, trước hết chính người chủ quản lý cơ sở cần hiểu rõ và nắm được quá trình hàn.

Phần lớn thợ hàn cắt kim loại đều không có nghiệp vụ phòng chữa cháy.

Mảnh kim loại khi hàn văng vào vật dụng dễ cháy bắt lửa, còn thợ hoảng sợ bỏ chạy. Nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra có nguyên nhân từ việc hàn xì.

Muốn đảm bảo tốt công tác phòng cháy có liên quan đến hoạt động hàn, trước hết chính người chủ quản lý cơ sở cần hiểu rõ và nắm được quá trình hàn, sự nguy hiểm cháy do hàn gây ra./.