Sở Công Thương các tỉnh, thành phố sẽ được cấp hoặc rút giấy phép của các công ty kinh doanh đa cấp trên địa bàn.

Phan quyen cho cac dia phuong trong quan ly ban hang da cap - Anh 1

Đây là một trong những nội dung tại dự thảo sửa đổi Nghị định 42 về quản lý kinh doanh đa cấp , đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến.

Việc phân quyền quản lý, giám sát cho các địa phương được coi là giải pháp để ngăn chặn các hình thức biến tướng đa cấp, nhất là khi thực tế trong thời gian qua cho thấy vẫn còn nhiều lỗ hổng khiến các công ty kinh doanh đa cấp trục lợi.

Hải Dương - nơi từng được coi là "thủ phủ" của 37 công ty kinh doanh đa cấp. Thời điểm ấy, khắp các ngõ ngách đường phố, ở đâu người ta cũng bàn tán về những buổi hội thảo bán hàng đa cấp diễn ra thường xuyên.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hải Dương thừa nhận, không thể quản lý hoạt động của các công ty kinh doanh đa cấp, vì theo quy định, Sở Công Thương chỉ nhận thông báo hoạt động của các công ty này chứ không có thẩm quyền cấp phép hoặc tạm dừng hoạt động.

Theo dự thảo mới, ngoài giấy phép của Cục Quản lý cạnh tranh, Sở Công Thương các tỉnh có quyền đồng ý hoặc từ chối các công ty đa cấp muốn hoạt động trên địa bàn mình quản lý. Bên cạnh đó, dự thảo cũng tăng thẩm quyền xử lý vi phạm cho các địa phương.

Trong khi chờ ban hành quy định mới quản lý bán hàng đa cấp, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đang kiến nghị phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan hữu quan chủ động kiểm tra, ngăn chặn các hoạt động đa cấp biến tướng.